KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
     POŘÁDÁ CYKLOTURISTICKOU AKCI
              NA DROZDOVSKOU PILU
    36. ROČNÍK                    27. DUBNA 2024