Počet účastníků v minulých ročnících

     Datum

 celkem

 muž

 ženy

 

 27.5.1989

         12

     8

       4

 26.5.1990

        28

    23

       5

   9.5.1991

         34

   27

       7

1 6.5.1992

         67

  59

       8

   1.5.2993

         98

    86

    12

 30.4.1994

       160

  142

    18

 29.4.1995

       117

  100

    17

   1.5.1996

         92

    75

    17

   3.5.1997

       209

  176

    32

   2.5.1998

       223

  174

    49

   1.5.1999

       236

  184

    52

 29.4.2000

       282

  224

    58

 28.4.2001

       275

  213

   62

 27.4.2002

       247

  188

    59

 26.4.2003

       318

  244

    74

   1.5.2004

       321

  232

  89

 30.4.2005

       419

  300

   119

 29.4.2006

        28

    20

       8

 28.4.2007

       551

  392

159

 20.4.2008

       466

  317

149

 25.4.2009

      683

  456

227

 24.4.2010

       704

  460

244

 23.4.2011

       780

  521

259

  28.4.2012          851     568      283                 

                          celkem       muži        ženy            100 km      70 km

27.4.2013              614         428          186               456           161

26.4.2014              662         461          201               458           204

25.4.2015              700         494          206               445           255

30.4.2016              606         423          183               425           181  

29.4.2017              265         196            69               176             89

28.4.2018              655         452           203              470           185

27.4.2019              267         200             67              182             85

25.4.2020              z důvodu covid-19 zrušen

24.4.2021              z důvodu covid-19 zrušen

30.4.2022              374         285             89              271           103

29.4.2023    130     102        28           -            -