Počet účastníků v minulých ročnících

     Datum

 celkem

 muž

 

  ženy

 

 27.5.1989

         12

     8

       4

 26.5.1990

        28

    23

        5

   9.5.1991

         34

   27

       7

1 6.5.1992

         67

  59

       8

   1.5.2993

         98

    86

      12

 30.4.1994

       160

  142

      18

 29.4.1995

       117

  100

      17

   1.5.1996

         92

    75

      17

   3.5.1997

       209

  176

      32

   2.5.1998

       223

  174

      49

   1.5.1999

       236

  184

      52

 29.4.2000

       282

  224

      58

 28.4.2001

       275

  213

      62

 27.4.2002

       247

  188

     59

 26.4.2003

       318

  244

      74

   1.5.2004

       321

  232

      89

 30.4.2005

       419

  300

   119

 29.4.2006

        28

    20

        8

 28.4.2007

       551

  392

    159

 20.4.2008

       466

  317

    149

 25.4.2009

      683

  456

    227

 24.4.2010

       704

  460

    244

 23.4.2011

       780

  521

    259

  28.4.2012        851      568        283                 

                                                                              100 km      70 km

27.4.2013              614         428          186                456            161

26.4.2014              662         461          201                458            204

25.4.2015              700         494          206                445            255

30.4.2016              606         423          183                425            181  

29.4.2017       265     196        69           176         89